Home :: Producten :: Nieuws :: Netwerk :: Support :: Contact :: Sitemap :: Zoeken

Kennisbank
SmartServer Technologies > SmartServer Support > Kennisbank

Zoeken:


AspMail: Mailen vanuit een ASP pagina.

Oplossing AspMail™ 4.x is geïnstalleerd op onze web servers. Met dit component kunt u direct vanuit een ASP pagina mailen. Voorbeeld:

Set Mailer = Server.CreateObject("SMTPsvg.Mailer")
Mailer.FromName = "Hier komt uw naam."
Mailer.FromAddress= "Hier komt uw e-mailadres bv. sales@uwdomein"
Mailer.RemoteHost = "smtp.smartserver.net"
Mailer.AddRecipient "Naam aan wie", "e-mailadres waar de mail naartoe moet"
Mailer.Subject = "Het onderwerp"
Mailer.BodyText = "De tekst"
if Mailer.SendMail then
Response.Write "Mail verzonden..."
else
Response.Write "Error" & Mailer.Response
end if
set Mailer = nothing

Meer informatie kunt u terug vinden op: Aspmail.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Artikel details
Artikel ID: 51
Categorie: Formulieren
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 5.0/5.0 (344)

 
« Ga terug

  Copyright © 1996 - 2018  SmartServer Technologies BV